സൂറ

سورة മാഊന് - آية 1
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്