സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 17
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്