സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 8
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്