സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 3
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്