സൂറ

سورة ഗാഷിയ - آية 20
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്