സൂറ

سورة നൂഹ് - آية 6
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്