സൂറ

سورة നാസിആത്ത് - آية 43
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
فِيمَ أَنتَ مِن ذِكۡرَىٰهَآ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്