സൂറ

سورة നാസിആത്ത് - آية 20
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
فَأَرَىٰهُ ٱلۡأٓيَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്