Сура

سورة Милосердный(Ар-Рахман) - آية 26
بصوت القارئ Махмуд Халил Аль Хусари
كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ
برواية Версия: Хафс от Асыма