Surah

سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
بصوت القارئ بيشه وا قادر الكردي
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam بصوت القارئ بيشه وا قادر الكردي