Surah

سورة Ang Pangangailangan ng Kapuwa
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Warsh A'n Nafi'
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Pangangailangan ng Kapuwa بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary