Surah

سورة Ang Pangangailangan ng Kapuwa
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Pangangailangan ng Kapuwa بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary