Surah

سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
بصوت القارئ Ali Hajjaj Alsouasi
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam بصوت القارئ Ali Hajjaj Alsouasi