Surah

سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
بصوت القارئ Mohammad Al-Airawy
برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق
pause
play
Pag-download