วะลีด อัน-นาอิฮีย์ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก