วะลีด อัน-นาอิฮีย์ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ

Ipod icon ไอทูนส์ Cloud Download icon ฝนตกหนัก
Heart Outline icon