มุหัมมัด อับดุลกะรีม - ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก