Сура

سورة Неизбежное (Ал-Хаакках) - آية 31
بصوت القارئ Махмуд Халил Аль Хусари
ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ
برواية Версия: Хафс от Асыма