Сура

سورة Поэты(Аш-шуара)
بصوت القارئ Ад-Дукали Мухаммад аль-Алим
برواية Версия: Калюн от Нафиъ