സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 5
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ فَهُمۡ فِيٓ أَمۡرٖ مَّرِيجٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്