സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 40
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്