സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 34
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٖۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡخُلُودِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്