സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 31
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ غَيۡرَ بَعِيدٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്