സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 30
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأۡتِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّزِيدٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്