സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 5
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്