സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 4
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്