സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 12
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്