സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 1
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്