സൂറ

سورة സ്വഫ് - آية 3
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്