സൂറ

سورة ഖമറ് - آية 13
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَحَمَلۡنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلۡوَٰحٖ وَدُسُرٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്