സൂറ

سورة ഗാഫിര് - آية 24
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَقَٰرُونَ فَقَالُواْ سَٰحِرٞ كَذَّابٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്