സൂറ

سورة ഗാഫിര് - آية 19
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്