സൂറ

سورة ഖലം - آية 42
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്