സൂറ

سورة ഇന്ഷിഖാഖ്
بصوت القارئ യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്