സൂറ

سورة അന്ഫാല് - آية 59
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്