സൂറ

سورة റ്വഹ്മാന് - آية 56
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്