സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 78
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്