സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 71
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്