സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 43
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعۡبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ إِنَّهَا كَانَتۡ مِن قَوۡمٖ كَٰفِرِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്