സൂറ

سورة യൂസുഫ് - آية 58
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്