സൂറ

سورة കാഫിറൂന് - آية 5
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്