സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 7
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്