സൂറ

سورة മുദ്ദസിര് - آية 45
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്