സൂറ

سورة ശുഅറാ - آية 45
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്