സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്