Surat

سورة Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)
بصوت القارئ Yasir al mazru'iy
برواية Qiraaah Ya'qub Al Hadhramiy melalui riwayat Ruwais dan Rauh
pause
play
Unduh