سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,عمر,الدريويز
بصوت القارئ محمود الشیمی
برواية روایت دوری از کسائی
pause
play
دانلود