ผู้อ่าน(กอรี) อุสตาซ ซัมรี (มาเลเซีย) | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 


ผู้อ่าน(กอรี) อุสตาซ ซัมรี (มาเลเซีย) | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes