ผู้อ่าน(กอรี) Abdullah Al-Mousa | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) Abdullah Al-Mousa | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม