ผู้อ่าน(กอรี) มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์ (มาเลเซีย) | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 


ผู้อ่าน(กอรี) มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์ (มาเลเซีย) | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes