ผู้อ่าน(กอรี) อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 


ผู้อ่าน(กอรี) อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes